2020 Yılı Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri

birevim faizsiz kredi

Ülkemizde son yıllarda tarıma ve çiftçiye verilen değer, destekler ve teşviklerle beraber daha somut bir hale gelmiştir.  Ülke ekonomisini ve üretkenliğini canlı tutmak tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştirmek adına atılan bu adımlar, hem ülkemiz hem de bu işle ilgilenenler için çok önemlidir. Tarım ve hayvancılık düzenlemeleri kapsamında, her yıl belirli olarak çiftçilere ve hayvan sahiplerine belirli destekler sağlanmaktadır. Bu çalışmalar 2020 yılı içinde birçok il ve ilçede verilmeye başlanmıştır.

Geniş ve verimli topraklara sahip ülkemizde tarım ve hayvancılık önemli bir faaliyettir. Bu alanlarda faal olan herkesin yararlanması için, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çalışmalar her geçen yıl daha da artmaktadır. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve devamlı hale gelmesi için sürecek bu desteklerle ülkemizin üretim kapasitesinin arıtılması hedeflenmektedir. 2020 yılı tarım ve hayvancılık desteklemeleri belirlendi ve yakın zamanda destekler başlayacak. İşte 2020 yılı için hazırlanan destek programı.

Tarımsal Faaliyet Destekleri

 • Tarımda desteklerin ve teşviklerin asıl amacı sürdürülebilirliğin sağlanması yönündedir. 2020 yılı tarım ve hayvancılık desteklemeleri faaliyetlerinin sürmesi çiftçiler için umut olmuştur. Devlet tarafından sağlanan destekler birçok kapsamda sağlanmaktadır tarımsal destekler altı başlıkta toplanır.
 • Vergi İstisnaları: E-senet aracılığıyla, lisanslı depolara verilen ürünler 31.12.2023 tarihine kadar; zirai stopaj vergisi, kurumlar vergisinden, KDV’den muaf tutulmuştur.
 • Depo İçin Kira Desteği: Aralık 2019 tarihinde yayınlanan resmi gazetede yer alan maddeye göre; belirlenen şartları sağlayan çiftçilere 17.10.19 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle depo kira desteği sağlanmasına karar verildi. Destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olan ve olmayan çiftçiler için belirli aşamalarda sağlanıyor.
 • Üreticilere Nakliye Desteği: Kira desteğinden yararlanan üreticilere ürünlerini lisanlı depolara taşımaları durumunda; ton başına 25 lira her ürün çeşidi için en fazla 750 lira taşıma desteği veriliyor.
 • Analiz Desteği: Lisanslı depolara ürün veren çitçiler için, depoya teslim edecekleri ürünlerin yetkili kişilerce sınıflandırılması amacıyla parti başı 25 lirayı geçmeyecek kadar analiz desteği veriliyor.
 • Kredi Faizi Desteği: Elektronik ürün senedi karşılığı lisanslı depolara ürün teslimi yapan üreticiye senet tutarının %75’ine kadar en fazla 9 ay vadeli faizlerde % 100 indirim sağlanıyor.
 • Lisanslı Depo İşletme Kredisi: Depo desteğinde sağlanan ayrıcalıklar ise; 50 milyon liraya kadar % 50 indirimli faiz kullandırılmasıdır.

Başlıca Hayvancılık Desteklemeleri

Hayvancılık destekleri de yine birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Hayvancılıktaki gelişmelerin ülke refahına katkısı büyüktür. İstihdamın sağlanması başta olmak üzere, göçü engelleyerek çarpık kalabalıklaşmayı engeller. Belirli başlıklar altında sağlanan şartların sağlanması durumunda devlet teşvik ve destekleri yapılmaktadır. Destekler; hayvanların hibe edilmesi, yem desteği, faizsiz ya da düşük faizli krediler kullandırılması gibi çeşitli şekillerde sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra 2020 yılı tarım ve hayvancılık desteklemeleri kapsamında;

 • Buzağı Desteklemeleri
 • Koyun keçi desteklemeleri
 • Arıcılık ve kovan destekleri
 • İpek böceği yetiştiriciliği desteklenmesi
 • Programlı küpe ve aşı uygulamaları
 • Hayvan hastalığı tazminatı verilmesi
 • Hayvan genetiğinin korunması destekleri sağlanmaktadır.
birevim

6 Comments

Leave a Comment

twenty − one =