Apartman Karar Defteri Nedir?

birevim faizsiz kredi

Türkiye’de birçok insan apartman dairelerinde yaşamaktadır. Apartmanlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarının yanı sıra apartmanlardaki ortak alanların bakımı ve masrafları gibi konuların görüşülmesi adına apartmanlarda kurul toplantısı düzenlenir.

Apartman karar defteri; yılda en az bir defa olmak üzere düzenlenen apartman kurulu toplantılarında alınan kararların detaylı ve eksiksiz olarak yazıldığı defter olarak bilinir. Bu defterin sahip olması gereken özellikler bilhassa Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alır.

Apartman Karar Defterinin Özellikleri Nelerdir?

Herhangi bir defterin apartman karar defteri olarak kullanılması mümkün değildir. Bir başka deyişle, yalnızca noter onaylı defterlerin bu amaçla kullanılmasına rastlanır. Apartmanlar ile ilgili alınacak kararlar başta olmak üzere yapılacak işler, gelir ve giderler dahil olmak üzere birçok kaydın apartman karar defterinde kendisine yer bulması gerekiyor. Ayrıca, defterin resmi bir nitelik kazanması adına noterden onaylatılması şart koşuluyor. Bir başka deyişle, noter tarafından tasdiklenmeyen bir defterin apartman kurulu toplantılarında kullanılması mümkün değildir. Tasdikli deftere toplantılarda alınan kararların her birisinin yanı sıra diğer detaylar da eksiksiz olarak yazılır.

Apartman kurulu toplantısının kanunlara göre yılda en az bir defa yapılması gerekiyor. Bu noktada, toplantının ardından alınan kararların deftere geçirilmesiyle beraber defterin noter tarafından tasdik edilmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu işleme apartman karar defteri ara tasdiki adı verilir. Bir başka deyişle, apartman kurulu toplantısında alınan kararlar resmi ortamda kaydedilmiş olur.

Apartman Karar Defteri Tutulmadığı Takdirde Ortaya Hangi Sorunlar Çıkar?

Apartman karar defteri veya bir diğer adıyla apartman yönetim defteri tutulmadığı takdirde birtakım cezalar gündeme geliyor. Bir başka deyişle, defter tutulmasının zorunlu bir işlem olduğunu söylemek mümkün! Bu zorunluluğunu yerine getiremeyen apartman yöneticilerine kanunun 33. maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesi dikkate alındığı takdirde bu konu hakkında herhangi bir sorun yaşanmaz. Kat malikleri kurulu tarafından verilen kararların aleyhine iptal davası açma hakkı da vardır. Sulh mahkemesine açılan bu davalar sayesinde kat maliklerinin hakkı korunmuş olur. Apartman kurulu toplantısında oylamaya sunulan bir karara olumsuz oy verenler veya toplantıya katılmayanlar; alınan karar veya kararları öğrenmelerinden itibaren bir ay içerisinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilirler. Buna ek olarak, kat maliklerinden herhangi birisinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediği hallerde de sulh mahkemesine iptal davası açılması gündeme gelebilir. Hakim; karar verme aşamasında apartman karar defterini de inceler.

birevim

Leave a Comment

two × 5 =