Apartman Yöneticiliği Kanunu Nedir?

birevim faizsiz kredi

Apartmanlar ortak yaşama alanıdır. Apartmandaki işlerin aksamaması, ortak kullanım alanları için yapılan harcamaların karşılanması ve daha birçok hususun belli olması noktasında her apartmanda bir apartman yöneticisi seçilir.

Apartman yöneticiliği; zannedildiği gibi basit bir iş değildir. Bilhassa hukuki açıdan önemli sorumlulukları bulunur. Bu sorumluluklar yerine getirilmediği takdirde apartman yöneticisinin ciddi cezalar ile karşılaşması söz konusudur.

Apartman Yöneticiliği Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Her şeyden önce, apartman yöneticiliği görevine seçilen kişinin görev alanını ifade eden bir yönetim planını apartman genel kurulunda onaylatması gereklidir. Apartman yöneticisi; sorumluluklarını ve yetki alanını onaylatmadığı takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesine göre çok kapsamlı sorumluluklarla karşı karşıya kalır. Bir başka deyişle, görevlerini net bir şekilde belirlemeyen apartman yöneticisi; bu görevlerin hepsine birden yetişmekle yükümlüdür. Yetişemediği takdirde işini düzgün yapmadığı gerekçesiyle hakkında ciddi eleştiriler başlar.

Apartman yöneticiliği kanunu ile ilgili olarak bilinmesi gereken farklı hususlar da vardır.

  • Yeni apartman yöneticisi; eski apartman yöneticisinden ona ait olan tüm belge ve defterleri tutanakla teslim almalıdır.
  • Apartman yöneticisi; görev süresinin bitmesiyle beraber sahip olduğu tüm defter, belge ve faturaları yine tutanakla yeni yönetime devretmek zorundadır.
  • Apartman yöneticisi; görevde olduğu süre boyunca yönetim giderlerine katılmaz. Bu husus; yönetim planında yer almak zorundadır. Yönetim planında böyle bir detaya yer verilmediği takdirde yeni gelen apartman yönetimi; eski apartman yöneticisinden yönetim giderlerinin tamamını faiziyle beraber talep edebilir.
  • Apartman karar defterinden apartman yöneticisi Her şeyden önce, bu defterin notere tasdik ettirilmesi gerekir. Ayrıca, apartman karar defterine apartman kurulu toplantılarında alınan kararlar dışında farklı bir şey yazılmamalıdır. Buna ek olarak, herhangi bir apartman kurulu toplantısında alınan kararların geçerli olabilmesi için söz konusu toplantıya kat maliklerinin en az yarısının katılımı şarttır.

Apartman Yöneticisinin Bilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Apartman yöneticisi; görevde olduğu süre boyunca toplamış olduğu aidat ve diğer paraları banka hesabında tutmalıdır. Banka hesabının apartman yöneticisi sıfatıyla açılması bir diğer gerekliliktir. Buna ek olarak, apartmanın gelir ve giderleri için noter tasdikli işletme defteri tutmalıdır. Çünkü, apartman yönetimlerinin defter tutma yükümlülüğü vardır.

İşletme defteri tutulurken genel muhasebe kurallarına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra, apartman yöneticisi; apartman için yapmış olduğu giderlerin hepsini bir faturaya dayandırmak zorundadır. Son olarak, apartman gelirleri için makbuz düzenlenmelidir.

Apartman yöneticisi; gelir ve giderleri belgelendirmediği takdirde hukuki açıdan sıkıntı yaşayabilir.

birevim

Leave a Comment

three × 4 =