Arsa Payı Nedir?

birevim faizsiz kredi

Arsa yatırımı; popülerliği hiçbir zaman azalmayan bir yatırım türüdür. Orta ve uzun vadede tercih edilen arsa yatırımı; doğru yerde yapıldığı takdirde yatırımcısına çok ciddi kazanç sağlar. Herhangi bir arsa üzerine dükkan, daire, işyeri ve daha birçok bağımsız bölümün inşa edilmesi mümkündür. Bu noktada, arsa payı kavramı önem kazanır.

Arsa payı: kat mülkiyetinin veya kat irtifakının söz konusu olduğu yapılarda kat maliklerine kat mülkiyeti açısından düşen arsa hakkı olarak bilinir. Bir başka deyişle, herhangi bir arsa üzerinde inşaatı tamamlanan bir gayrimenkulün metrekaresine göre hak sahiplerinin her birisine düşen pay olarak ifade edilebilir.

Arsa Payı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Arsa payı hesaplamasında birden çok kriter dikkate alınır. Her binanın bağlı olduğu belediyenin belirlemiş olduğu rayiç bedel; hesaplamalar üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra, her bir bağımsız bölümün m2 cinsinden ne kadar büyük olduğu da önem taşıyan bir diğer husustur.

Arsa payı değeri; resmi olarak Tapu ve Sicil Müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu değer üzerinden hak sahiplerine düşen alanların büyüklüğü ve m2 cinsinden karşılığı formüle dayalı olarak hesaplanır. Bu konuyu bir örnekle açıklamak mümkündür.

Her tapuda binanın parseli yazar. Bu parselin 1000 m2 olduğunu varsayalım. Ayrıca, 1000 m2 üzerinde 12 bağımsız birim olduğu dikkate alınsın. Bu noktada, 12 numaralı gayrimenkulün tapu senedinde 20/169 arsa payı olduğu yazar. Bu bilgi sayesinde arsa payı hesaplaması yapılabilir.

  • 1000 m2/ 169×20= 118,343 m2

Söz konusu işlem sonucunda elde edilen 118,343 m2 arsa payı değeridir.

Arsa Payı Hesaplamasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Arsa payının adil bir şekilde paylaştırılması söz konusu olmalıdır. Bir başka deyişle, arsa payı; kaç bağımsız bölüm varsa her birisine eşit bir şekilde bölüştürülmelidir. Fakat, bölüştürme işlemleri esnasında bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, bağımsız bölümlerin m2’lerine göre pay verilmesi mümkün olmayabilir. Bu noktada, her ne olursa olsun, arsa payı; kanunlara ve usulüne uygun olarak dağıtılmalıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu; arsa payı ile ilgili çok sayıda madde içerir. Bu noktada, arsa payı hesaplaması yapılırken Kat Mülkiyeti Kanunu dikkate alınmalıdır. Arsa payları; bağımsız bölümlere olan değerleriyle orantılı bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunun yanı sıra, arsa payının adil bir şekilde paylaştırılmadığı hallerde hak sahiplerinin itiraz hakkı mevcuttur. Bir başka deyişle, mahkemeye başvurarak arsa payı paylaşımının bir kez daha gözden geçirilmesini isteyebilirler.

birevim

Leave a Comment

two × four =