Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama 2021

birevim faizsiz kredi

Bildiğiniz gibi devlet vermiş olduğu maaşlardan vergi almaktadır. Bu maaşlar belirli bir limitin üzerine geçtiğinde alınan vergi miktarı artmaktadır. Aynı şekilde belirli durumlar içinde vergi indirimi uygulanmaktadır. Uygulanan vergi indirimlerden birisi de AGİ indirimidir. Tabi bu indirimin öncelikle ne olduğunu ve nasıl uygulandığını bilmek gerekiyor.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Asgari geçim indirimi halk arasında bilinen adıyla AGİ özel olarak uygulanan bir indirimdir. Çalışan bir kişinin kendisi ile birlikte ailesinde bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devlet tarafından uygulanan vergi indirimidir. Devlet bu indirim ile çalışandan almış olduğu gelir vergisinin bir miktarından geçmektedir.

Yapılacak olan indirim için öncelikle çalışanın hangi indirim diliminde yer aldığını belirlenmelidir. Çalışanın evli olup olmadığı, eşinin çalışıp çalışmadığı, çocuk sayısı gibi veriler sonrasında vergi dilimi belirlenmektedir. Yapılan hesaplamalar sonrasında vergi diliminin 1. Diliminde yer alan bir çalışana %15 AGİ yani vergi indirimi uygulanacaktır. Her yıl bu indirim miktarları ve oranları değişebilmektedir. 2021 yılında aile ve çocuk sayısına göre uygulanacak olan vergi indirimi tutarları aşağıda ki gibidir.

2021 Yılı AGİ Tutarları

2021 Yılı AGİ tutarları aşağıda ki gibidir. 2021 yılında bekar bir çalışana 268,31 TL indirim yapılırken, evli, eşi çalışmayan ve 5 çocuk sahibi bir çalışan için 456 TL indirim yapılmaktadır.

Çalışan Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarı
Bekâr268,31 TL
Evli ve eşi çalışmayan321,98 TL
Evli eşi çalışmayan +1 çocuk362,22 TL
Evli eşi çalışmayan +2 çocuk402,47 TL
Evli eşi çalışmayan +3 çocuk456,13 TL
Evli eşi çalışmayan +4 çocuk456,13 TL
Evli eşi çalışmayan +5 çocuk456,13 TL
Evli ve eşi çalışan268,31 TL
Evli eşi çalışan +1 çocuk308,55 TL
Evli eşi çalışan +2 çocuk348,80 TL
Evli eşi çalışan +3 çocuk402,47 TL
Evli eşi çalışan +4 çocuk429,30 TL
Evli eşi çalışan +5 çocuk456,13 TL

 

Asgari Geçim İndiriminden Yararlananlar

Asgari geçim indiriminden yararlanacaklar belirli şartlara sahip olmalıdır. Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler, gelirlerini beyanname ile bildirenler, Gelir Vergisi Kanunu içinde yer alan 61. Madde içerisinde ücret geliri elde edenlerin hepsi AGİ’den yararlanma şansına sahiptir. Tabi bir de bu indirimden yararlanamayanlar vardır.

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanamayanlar

Herhangi bir ücret geliri elde etmeyenler, ücretleri başka bir kapsamda vergiye tapi tutulanlar, dar mükellef olarak gelir elde edenler ve ücretlerine gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar bu indirimden yararlanma hakkına sahip değildir.

AGİ konusunda önemli olan tüm detaylar kanunla belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Çocuk durumu, eşlerin çalışma durumu, indirimin nasıl uygulanacağı gibi durumların hepsi açık bir şekilde belirtilmiştir.

birevim

Leave a Comment

4 × 3 =