İller Bankası A.Ş.

birevim-tasarruf-reklam

Şehir ve kasabaların yeniden inşası konusunda görev üstlenmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla 1933 yılında kurulmuştur. İlk kurulduğunda Belediyeler Bankası olan adı 1944 yılında ‘İller Bankası’ olarak değişmiştir.

Merkezi hükümetin Mahalli idarelere kaynak transferine aracılık etmek için kurulan İller Bankası her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektedir.

Kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla yerel yönetimlere kredi sağlamayı, proje üretmeyi, danışmanlık yapmayı ve şehirleşmeye katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmiştir.

Yurtiçi ve Yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapan İller Bankası para ve sermaye piyasalarındaki fonlardan kaynak sağlamayı hedeflemektedir.

birevim-tasarruf-reklam

Leave a Comment

three + 5 =