Türk Eximbank

birevim-tasarruf-reklam

Türk Eximbank, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması için gerekli desteği sağlayarak yatırımların teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Türk Eximbank, Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış teşvik edici tek kurumudur. İhracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır.

Sunduğu hizmetlerde, 2014 yılı sonu itibariyle toplam 524 personel görev yapmaktadır.

Türk Eximbank’ın Genel Müdürlüğü 2012 yılı sonunda İstanbul’a taşınmıştır. Bankanın Ankara ve Ege’de Bölge Müdürlüğü, Gaziantep’te Şube, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Kayseri, Trabzon , Konya, Samsun, ve İstanbul Avrupa Yakası’nda ise irtibat bürosu bulunmaktadır.

birevim-tasarruf-reklam

Leave a Comment

four + 20 =