Türkiye Halk Bankası A.Ş.

birevim-tasarruf-reklam

Türkiye Halk Bankası, esnaf-sanatkar ve küçük işletmelere kredi vermek, ekonomik kalkınmayı kalıcı hale getirmek amacıyla 1933 yılında Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kurulmuştur. Kurulduğu andan itibaren on iki yıl boyunca kredi hizmetlerini Halk Sandıkları yoluyla yürütmüştür. 1950 yılından itibaren şube açma ve kredi kullandırma yetkisine sahip olarak çalışmalarına devam etmiştir. Takip eden yıllarda artan sermayesi ve çalışmalarıyla birlikte mevduat ve kredi hacminde yükselmesi devam etmiştir.

1992 ylından itibaren Türkiye Halk Bankası’na devredilen Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş., Sümerbank ve Etibank sayesinde bankanın yapısı daha da güçlenmiştir.

2000 yılında yeniden yapılanmayla birlikte çağdaş bankacılığın gereklerinin yerine getirilmesi ve özelleştirme çalışmaları hız kazanmıştır. 4603 sayılı kanun ile kamu bankalarının, kamu hukuku statüsünden özel hukuk statüsüne geçişi sağlanmış ve Anonim Şirket statüsüne sokulmuştur.

Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu, 2001 yılında bankanın yapısını değiştirerek çağdaş bankacılık ilkeleri ve ticari bankacılık kuralları çerçevesinde ekonomiyi geliştirecek karlı bir kurum olmayı hedeflemiştir. Operasyon ağırlıklı olan çalışmalara pazarlama kavramı da eklenmiştir.

Evrensel bankacılığın tüm hizmetlerini yerine getirerek, sektörün ve piyasaların ekonomik gelişmesine katkı sağlamak; müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına katma değer yaratmak ve bölgenin lider KOBİ bankası olmak Türkiye Halk Bankası’nın hedefleri arasındadır.

Türkiye Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları İçin Tıklayınız.

birevim-tasarruf-reklam

Leave a Comment

nineteen − 14 =