Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

birevim-tasarruf-reklam

1975 yılında Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. olarak kurulan banka 1988 yılında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Böylece sanayi sektörünün dışında diğer sektörlere de finansman desteği sağlama imkanını elde etmiştir.

1989 yılında Turizm Bankası A.Ş.’nin Türkiye Kalkınma Bankası’na devredilmesiyle hizmet alanlarına turizm sektörünü de eklemiştir.

Anonim şirket durumundaki kuruluşlara finansman desteği sağlayarak Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Sermaye piyasasının gelişmesine destek vermek için yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını finanse etmektedir.
Türkiye Kalkınma Banksı özel hukuk hükümlerine tabi, A.Ş. statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

Ortaklık yapısı itibariyle kamu bankası kategorisinde yer almasına karşın, Banka, başta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, özel sektörün yatırım ve girişim potansiyelini her alanda finansal olarak desteklemeyi varlık nedeni saymaktadır.

birevim-tasarruf-reklam

Leave a Comment

15 − 4 =