Çiftçiye Verilen Devlet Destekleri Nelerdir?

birevim faizsiz kredi

Ülkemizde çiftçilik ile geçinen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli teşvikler verilmektedir. Her yıl bütçe ile birlikte devlet bankaları tarafından bu imkânlar açıklanır. Devletin bu desteklerdeki amacı tarımsal üretime çiftçileri yönelterek ülkedeki tarımsal ekonomiyi canlandırmaktır. Özellikle Anadolu’nun çeşitli illerindeki gençlerin büyük şehirlere göç ederek kendi memleketleri dışında çalışmaya ihtiyaç duymalarını engellemektir. Aslında bu teşviklerde asıl amaç gençleri çiftçiliğe özendirmektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılı için çiftçiye verilen devlet destekleri 5 ana başlıkta cevaplamıştır.

 • Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından tespit edilen programlara uygun şekilde hibe destekleri,
 • Köyüne çiftçilik yapmak için geri dönen geçlere 30 Bin Türk Lirası
 • Tarımsal alanlarda üretim yapan çiftçilere verilen geri ödenmeyen hibe destekleri,
 • Ziraat Bankası tarafından ve Tarım Kredi Kooperatifi iş birliği ile hazırlanan faizi çok düşük olan krediler
 • Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere sahip oldukları hayvana göre verilen hibe destekleri

Genç Çiftçi Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olan 24 yaş ile 30 yaş arasındaki çiftçilerin başvurabildikleri projedir. Bakanlık ilgili başvuruyu inceledikten sonra genç çiftçi projesinden yararlanabilecekler Ziraat Bankası’ndan 30 bin Türk Lirası alabilecekler. Bu tutar geri ödemesiz hibedir. 2019 yılı başvuru zamanı için nisan ve mayıs ayları olarak açıklanmıştır.

Çiftçiye verilen devlet destekleri devlet tarafından genç çiftçilere verilen destek de bunlardan biridir. Başvurular ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hibe teşvikinden yaralanmak isteyenler bakanlık web sayfasında ilgili bölüme ön kayıt yapmalıdırlar.

Tarım Destekleri

Çiftçiye verilen devlet destekleri içerisinde tarım ile ilgili destekler ayrıca açıklanmıştır. 2019 yılına tarım ile ilgili hibeler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olan ve tarım ile uğraşan çiftçiler için düzenlenmiştir. Ödeme alabilmeleri çiftçilerin gerekli şartları sağlaması gereklidir. Tarım destekleri ve hibelerden yararlanmak için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gereklidir.

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak
 • İl ve İlçe ziraat odalarına kayıtlı olmak.
 • Dikili alanların tapusu ya da kiralık ise kira sözleşmesinin ziraat odasına bildirilmesi

Bu şartların sağlanması halinde destek ödemeleri ziraat Bankası tarafından yapılır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bu teşvik miktarları hangi ürün ekildiğine, kaç dönüm alana ekildiğine ve üretilen ürünün kilogram miktarına göre değişiklik gösterir. Bakanlık tarafından 2019 yılı için desteklenen programlar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

 • Organik tarım desteği
 • Fındık bazlı gelir desteği
 • ÇATAK desteği
 • Bitkisel üretim yapan aile işletmeleri için destek projesi
 • İyi tarım desteği
 • Toprak analizi, mazot ve gübre desteği
 • Yurt içi sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı desteği
 • Sertifikalı fide ve fidan üretim ve kullanım desteği

Hayvancılık Destekleri

Çiftçiye verilen devlet desteklerini detaylı olarak incelendiğimizde tarım ile hayvancılık birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak karşımıza çıkar. Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık için de teşvik ve hibe programları açıklamıştır. Bu amaçla insanların ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde hayvansal ürünleri üretmesi ve mümkün olduğunca yurt dışından hayvansal ihtiyaçların ithal edilmemesidir. Devlet tarafndan küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği için destek programları hazırlanmıştır. Büyük şehirlerden hayvancılık için geri köyüne dönmeye karar verenlere ise destek miktarları çok yüksek olarak düzenlenmiştir. Aynı tarım desteklerinde olduğu gibi hayvancılık desteğinde de çeşitli şartlar belirlenmiştir.

 • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak
 • İl ya da ilçe ziraat odalarına kayıtlı olmak
 • Havyan pasaportu, hayvancılığın yapıldığı yerin tapusu ya da kiralık ise kira sözleşmesi

Hayvancılık hibeleri tamamen karşılıksız olarak verilmektedir. Hayvancılık ile uğraşan çiftçiler Bakanlığın açıkladığı aşağıdaki alanlarda hibe için başvuruda bulunabilirler.

 • Su ürünleri desteği
 • Arıcılık desteği
 • Hayvan başı ödeme
 • Buzağı ve malak desteği
 • Çoban istihdam desteği
 • GAP, DAP, Dokap ve kop kapsamında bulunan illerimizde tohumlama desteği
 • Koyun ve keçi desteği
 • Besilik erkek sığır desteği
 • Süt primi
 • Biyolojik ve biyo teknik mücadele desteği
 • Çiğ süt değerlendirme desteği
 • Aşı desteği
 • Balıkçılık desteği
 • Hayvan hastalık tazminatı

Bu programların her birinin ödemeleri ve başvuruları farklı tarihler de yapılmaktadır. Bu sebeple herhangi birine başvuru yapmadan Ziraat Bankası web sayfasında tarihleri ve şartları kontrol etmeniz gereklidir.

Eğer çiftçiler yukarıda belirtilen işlerden biri ile uğraşıyor ise mutlaka açıklanan tarihlerde başvuru yapmalıdır. Başvuru sonrası bakanlık tarafından proje kontrolü yapılır. Ardından görevliler iletişime geçer ve hak kazandığı destek kendisine ödenir.

Faizsiz Tarım Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı için çiftçiye verilen devlet destekleri İle ilgili yaptığı açıklamalarda faizsiz finansman desteği bilgisi de vermiştir. Çiftçiler 2019 yılı içerisinde 30 bin Türk Lirası faizsiz kredi alabilecekler. Bu kredi başvurusu Esnaf Kooperatiflerine yapılmaktadır. Başvurular bakanlığa iletilir ve bakanlık yaptığı inceleme ardından bankaya gönderir. Banka da bu kredinin onayını verir ise Halk Bankası tarafından ödemeler yapılmaktadır.

Tarım ve Hayvancılık Destek Talep Sonuçları

Devletimiz Tarım ve Hayvancılık ile ilgili teşvik ve hibe alma hakkı kazanan çiftçilerin listelerini tarimorman.gov.tr/ konular / tarimsaldestekler adresinde açıklar. Bu bağlantıdan donra açılan ekranda sol menüden ilgili konu seçimi yapılır ve ya arama kutusuna ilgili bölüm adını yazılır.

Hibe Veren Diğer Devlet Kurum ve Kuruluşların Programları 

Çiftçiye verilen devlet destekleri konusunda son olarak devlet bankaları dışında diğer hibe veren devlet kuruluş programlarını bilmek gereklidir. İş kurması için paraya ihtiyacı olan projesi hazır vatandaşlara faaliyete başlamak için bazı kurum ve kuruluşlar çeşitli programlar hazırlar.

Bu kurum ve kuruluşların programları;

 • KOSGEB girişimci ve esnaf hibeleri
 • Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları
 • Ekonomi Bakanlığı teşvikleri
 • Teknoloji Geliştirme Vakıf ve Dernekleri
birevim

5 Comments

Leave a Comment

nine + 9 =