Dönüm Nedir?

birevim faizsiz kredi

Ev, ofis, dükkan veya farklı bir alanın boyutlarının hesaplanmasında birim olarak m2 kullanılır. Ancak, bu yapıların boyutlarının küçük oluşu; onlara hesaplama konusunda avantaj sağlar. Fakat, arazilerin boyutlarının hesaplanmasında m2 kullanılmaz. Çünkü, araziler; tahmin edileceği üzere oldukça geniş alanlardır. Arazi hesaplamalarında m2 kullanıldığı takdirde ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu zorlukların yaşanmaması adına arazi hesaplamalarında kullanılmak üzere farklı bir alan birimi ortaya çıkarılmıştır. Dönüm adı verilen bu birim sayesinde arazi hesaplamaları sorunsuz bir şekilde yapılır. Ayrıca, hem mal sahipleri hem de çiftçiler herhangi bir sorun yaşamazlar. Buna ek olarak, dönüm; gayrimenkul yatırımını da kolay hale getirir.

Dönüm Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Dönüm; çok popüler bir birim olsa da aslında resmi bir geçerliliği bulunmaz. Yalnızca halk arasında kullanıldığını ifade etmeliyiz. Gayrimenkul sektöründe 1000 m2 alana eşit dekar yerine kullanılan birimdir.

Dönüm hakkında net bir tanım yapmak mümkün değildir. Çünkü, bölgeden bölgeye farklı tanımı söz konusudur. Tarım ve hayvancılığın esas geçim kaynağı olduğu her şehirde farklı bir dönüm tanımına rastlamak mümkündür. Örneğin, Konya’da 4000 m2’ye bir dönüm denilir. Bunun yanı sıra, Afyon’da 2500 m2 için bir dönüm tanımı yapılır. Kütahya’da ise 2000 m2 dönüm olarak kabul edilir. Sonuç olarak, dönüm; yalnızca şehirler için değil aynı şehirde bulunan köyler için dahi farklı bir şekilde tanımlanan birimdir.

Kesin bir dönüm tanımı yapmak mümkün olmadığı için birçok sıkıntının yaşandığı bilinir. Özellikle dönümün m2’ye çevrilmesi esnasında yaşanan sıkıntılar; gayrimenkul sektöründe birçok sorunun yaşanmasına sebebiyet verir. Ancak, 1945 yılında çıkarılan kanun sayesinde bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Bir başka deyişle, Topraklandırma Kanunu’na göre 1 dönüm 1000 m2 olarak kabul edilmiştir.

Dönüm Hesabının Önemi Nedir?

Tarım faaliyetleri teknoloji sayesinde her geçen gün gelişmektedir. Bu noktada, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına önemli olan hususlardan birisi de doğru arazi kullanımıdır. Özellikle çiftçilerin arazilerini doğru kullanması şarttır. Dönüm hesabı; her şeyden önce arazilerin doğru bir şekilde kullanılması noktasında önem taşır.

Tarım makinelerinin kullanılabileceği veya el ile tarım yapılabileceği alanların doğru bir şekilde hesaplanması adına dönüm hesabına başvurulmalıdır. Ayrıca, ekim ve hasat işlemleri sırasında çiftçinin sahip olduğu alanın bilinmesinde de önem taşıyan bir husustur.

Dönüm hesabı; arazi alım satım işlemleri adına da önemlidir. Bu tür işlemlerden zarar etmek istemeyenlerin dönüm hesabını dikkatli bir şekilde yapması gerekli olur.

birevim

Leave a Comment

five × 1 =