Finans Dünyasında Yeni Bir İsim: Mesken Finans

birevim faizsiz kredi

Mesken Finans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50 milyon sermaye ile kuruldu. Duran Ateş, Muhammed Musab Tok, Ömer Burkay ve Serdar Turhan tarafından kurulan Mesken Finans, isteyen herkesi, eski usul dertlerle uğraşmadan, gelirine en uygun yöntem ve mantıklı planlamalarla ev, iş yeri, otomobil ve arsa sahibi yapmayı misyon edindiğini açıklıyor.

Şirket adresi olarak İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına; Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. No: 41/1 Üsküdar olarak geçen kurum, Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adı olarak kaydedildi.

Şirketin amaç ve konusunun başlıca unsurları şu şekildedir:

 1. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının greyder, silindir v.b ağır iş ve sanayi makinelerinin yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak acente, bayilik ve mümessilliğini almak ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak,
 2. Gerektiğinde distribütörlük almak yurt içinde ve yurt dışında faaliyeti ile ilgili fuarlara iştirak etmek mümessillik vermek
 3. Şirket her türlü taşınır taşınmaz mal iktisap edebilir, satabilir, kiraya verebilir. Şirket sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde gerek kendinin gerekse 3. kişilerin borçları için gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin ve ipotek tesisi edebilir. Bu ipotekleri fek edebilir.
 4. Her türlü inşaat taahhüt işleri: konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Her tülü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
 5. Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, oteller ve devre mülkler inşa etmek, işletmek, satmak ve kiraya vermek.
 6. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelere, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete katılırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,
 7. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek,
 8. Her türlü dekorasyon işleri, çatı ve bina dış cephe giydirme işleri, tamirat boya işleri yapımı
 9. Her türlü hafriyat işleri yapmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araçlar alır kiralar ihale verdiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. Her türlü telekomünikasyon ürünleri GSM cep telefonu ve diğer elektronik eşyaların alım satımı ithalat ve ihracatını yapar.
 10. Her cins hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak; büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirmek beslemek, pazarlamak, yurt içinden ve yurt dışından satın almak, yurt içinde ve yurt dışına pazarlamak damızlık hayvan yetiştirmek, kesilmiş hayvansal ürün, et ve et mamulleri, süt ve süt mamulleri üretmek imal etmek, işlemek, paketlemek, pazarlamak,
 11. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanesi kurmak ve gerekli tüm tesisleri yapmak, işletmek, kiralamak (kendine ait olan hayvancılık, süt ve et mamulü üretim tesislerini, paketleme, depolama ve işleme tesislerini kiraya vermek ve başkasından kiralamak) yetiştirdiği ve beslediği hayvanları bir bölgeden bir bölgeye kendi araçları ile nakletmek, pazara hayvan ve hayvansal ürün nakletmek, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından satın aldığı hayvanları ve hayvansal ürünler kendine ait araçlarla kendi işletmesine nakletmek.
 12. Her çeşit tarımsal (bitkisel) ürün (meyve, sebze, hububat, yem bitkisi, süs bitkisi, endüstri bitkisi, orman ve orman ürünü) yetiştirmek, depolamak, işlemek, paketlemek, pazarlamak ve bir bölgeden başka bir bölgeye nakletmek, ithal etmek ve ihraç etmek.
 13. Her çeşit tarımsal (bitkisel) ürün yetiştirmek için üretim tesisi (ahu, ağıl, meyve bahçesi, sera, ürün ve hammadde paketleme ünitesi ve ürün depolama ve soğuk hava ünitesi) kurmak, başkasından kiralamak ve kendi tesislerini başka işletmeye kiraya vermek.
 14. Yurt içinde ve yurt dışında arıcılık ve balıkçılık faaliyetlerinde bulunarak, gerekli tesisleri kurmak bu faaliyet alanlarında yer alan her çeşit yan ürünü yetiştirmek, satın almak ve pazarlamak
 15. Fuar standları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
 16. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak,
 17. Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri alanlarında organizasyonlar düzenlemek, programlar sunmak.
birevim

3 Comments

 • Müthiş bir yazı olmuş, helal olsun. Açıkçası bu konuda, bu kadar kapsamlı ve dolgun içeriğe sahip Türkçe bir yazı bulacağımı hiç beklemiyordum. Teşekkürler.

 • Web sayfasında sürekli sizi arayalım yazısı var arkadaşım yüklersin 2 dakikalık açıklayıcı bir video aramakla uğraşmazsın

Leave a Comment

one × four =