Koru Mütüel Sigorta

birevim-tasarruf-reklam

Türkiye’nin kısa sürede önemli bir iş hacmine ulaşmış ilk sigorta kooperatifi olma özelliğini taşıyan Koru Mütüel Sigorta, sektöründe deneyim ve tecrübesinin bir araya gelip kurduğu bir şirkettir.

Ortaklarının her türlü gereksinimlerini uygun koşullarla elde etmelerini sağlamak olarak tanımlayabileceğimiz kooperatif kavramının en önemli dinamiklerinden biri olan paylaşımı, sigortacılığın temelini oluşturan risk yönetimi ile birleştirip, poliçe sahiplerini birer ortak olarak sisteme dahil eden Koru Mütüel Sigorta, bu yolla çok önemli bir sigortacılık hizmeti sunmaktadır.

Koru Mütüel Sigorta’nın faaliyetleri, başta kooperatifler, sendikalar, dernek ve vakıflar olmak üzere geniş tabanlı bir ortak ağı hzla genişlemektedir. Ağustos 2011’de ilk poliçesini düzenlemesinden bir yıl sonra Koru Mütüel Sigorta’nın ortak sayısı 100 bin’i geçmiştir.

Ürün yelpazesi olarak sektördeki sigorta şirketleriyle benzerlik gösteren Koru Mütüel Sigorta, sigortalılarını, kooperatif ortağı olduklarından dolayı elde edilen gelir gider farkından pay sahibi yapmıştır. Temmuz 2016 tarihi itibariyle de kooperatife üye olma zorunluluğu ise kaldırılırken, müşteriler ortak olmadan da poliçelerden faydalanabilmektedir.

Vizyonunu destekçisi olan ortaklara karşı şeffaf, güvenilir ve verimli bir yapı oluşturarak, sürdürülebilir başarı elde etmek en önemli hedef olarak belirleyen Koru Mütüel Sigorta, topluma değer katmayı kurumsal öncelik olarak belirlemiştir.

birevim-tasarruf-reklam