Sigorta

birevim-tasarruf-reklam

Sigorta, vatandaşların bazı şartlar altıda karşı karşıya kaldığı zarar ve gelir kaybı gibi ekonomik sonuçları olan olaylarda hasarını güvenceye aldığı bir sözleşmedir.

Elementer Sigortalar

Hayat Sigortaları

birevim-tasarruf-reklam