Ziraat Hayat ve Emeklilik

birevim-tasarruf-reklam

Mayıs 2009’da kurulan Ziraat Hayat ve Emeklilik, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerçekleştirilen başvuru neticesinde hayat, kaza (ferdi kaza), evlilik ve doğum, sermaye itfa sigortaları ile yatırım fonlu sigorta branşlarında faaliyet ruhsatlarını alarak ,Ocak 2010 tarihinden itibaren Hayat Sigorta işlemleri başta olmak üzere sigorta sektöründe faaliyetlerine başlamıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği detaylı çalışmalar neticesinde, Ocak 2011 tarihinde bireysel emeklilik branşında da faaliyette bulunmak üzere Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsat alan Ziraat Hayat ve Emeklilik, Ziraat Bankası’nın sahip olduğu Türkiye’nin her köşesine yayılmış olan şube ağının gücüne sahiptir.

Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke ekonomisine değer katan bir şirket olmayı vizyon edinen Ziraat Hayat ve Emeklilik, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak güvenilir, yenilikçi, hızlı ve kaliteli hizmet vermektedir.

birevim-tasarruf-reklam