Ziraat Sigorta

birevim-tasarruf-reklam

11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Sigorta, 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat almış ve 1 Ocak 2010 tarihinde sigortacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır. Sektördeki ilk faaliyet yılını net kâr ile tamamlayan Ziraat Sigorta, mali kârın yanı sıra teknik kâr kaydetme başarısını da ortaya koymuştur. Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke ekonomisine değer katmayı ilke edinen Ziraat Sigorta, ilerleyen yıllarda da başarısını devam ettirerek, karlılığını sürdürmüş ve güçlü bir performans kaydederek faaliyetinin 6. yılında hayat dışı sigorta şirketleri arasında ilk 10 şirket arasında yer alma başarısını göstermiştir.

Müşteri memnuniyetini, güvenilirliği, yenilikçiliği, kaliteyi ve hızı ön planda tutan Ziraat Sigorta, katılım sigortacılığında da adım atmıştır. 25 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Katılım Sigortacılığı esaslarına uygun tüm hayat dışı ürünler ile hizmet vermeye başlayan Ziraat Sigorta’da islami finans esaslarını dikkate almak sureti ile, Danışma Kurulu tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde katılımcı havuzunun kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve hasar dahil diğer süreçlere ilişkin uygulama esas ve usulleri hazırlanmıştır.

birevim-tasarruf-reklam