İng Bankası Konut Kredisi Hesaplama

birevim faizsiz kredi

ING Bank konut kredisi, gayrimenkule haciz yoluyla güvence altına alınan uzun vadeli bir ev kredisi anlamına gelir ve dünyada gayrimenkul alımlarında yaygın olarak kullanılan finansman yöntemlerinden biridir. Sistem, başta bankalar olmak üzere bu amaçla kurulan finansal kuruluşlara dayanarak, gayrimenkule haciz verilmesine karşı 30 yıl gibi uzun vadelerle kredi sağlıyor.

Konut kredisi kullanmak istiyorsanız, Ing Bank kredi konusunda size şunları tavsiye ediyor.

Dikkat edilmesi gereken ilk husus, ödeme yeteneğinin belirlenmesidir. Şartlar sistemde uzun olduğundan, tüketicinin dönem boyunca kalıcı ve düzenli bir gelire sahip olması gerekir. Bir diğer önemli husus da kredinin türünün seçimidir. Sabit faizli kredilerde taksit tutarı vade boyunca sabit kalırken, endeks bazlı değişken oranlı kredilerde taksit tutarı endekse göre değişecektir.

ING Bank Konut Finansmanı Kapsamına Giren Krediler Hangileridir?

Tüketicilere bir malın satın alınması için kredi sağlanması, bir mülkün tüketicilere finansal olarak kiralanması, tüketicilere sahip oldukları mülkün teminatı üzerinden kredi sağlanması ve tüketicilere mevcut kredilerinin yeniden finanse edilmesi için kredi sağlanması konut finansmanı kapsamındadır. İnşaat aşamasındaki özellikler de sisteme dahildir. Ancak konut finansmanı şirketlerinin menkul kıymetleştirme işlemleri için doluluk izin belgesine sahip mülklere ihtiyaç duyulacağından, bitmiş mülklere kolaylık tapu senetleri ile sağlanan bu tür kredi ve krediler kanun kapsamında menkul kıymetlendirilemez.

Ing Bank aracılığı ile Ara Ödemeli Konut Kredisi ve Sabit Taksitli Konut Kredisi gibi farklı ekonomi gruplarına hitap eden seçeneklere ulaşabilirsiniz.  Web sitesi üzerinden ya da telefon bankacılığı aracılığı ile dahi başvurularınız T.C. Kimlik Numaranız ile gerçekleştirebilirsiniz.

İNG Bankası Konut Kredisi Başvuru Formları Nelerdir?

Gerçek kişiler için ortak belgeler:

 • Kimlik kartı fotokopisi (ön ve arka)
 • Son 3 ay içinde düzenlenen ikamet belgesi veya ücretli telefon (cep telefonu hariç), su, elektrik veya doğal gaz faturası.
 • Satın alınacak/haciz edilecek taşınmazın tapu fotokopisi.
 • Bu belgelere ek olarak, aşağıdaki belgeler de istihdam şekline göre gereklidir:

Maaşlı çalışanlar:

 • Son bir aylık bordro fişinin veya maaş mektubunun fotokopisi.
 • Maaş mektubu ibraz edilirse, çalışan şirketin imzacı genelgesi.

Emekli:

 • İlgili sosyal güvenlik kurumu tarafından düzenlenen kimlik belgesi.
 • Geliri belgeleyen banka emekli kartı fotokopisi.

Serbest meslek sahipleri:

 • Son bir yıllık vergi kayıt belgesinin fotokopisi.
 • Vergi dairesi tarafından onaylanan son bir yılın hesap durumu.
 • Şirket ortakları:

Şirket ortakları:

 • Son bir yıl için noter onaylı imzacı genelgesi.
 • Son bir yıllık vergi kayıt belgesinin fotokopisi.
 • Son 3 yılın sertifikalı bilançoları ve gelir tabloları ile son bir aylık mizan.
 • Sermaye ortaklığı yapısını ve kuruluş maddelerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi.

Çiftçi:

 • Tarım Belgesi

Ing Bankası Konut Kredisi Hesaplama

Kredi Miktarı 300.000,00 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar; 621,059 TL

Aylık Akdi Faiz Oranı; %1,39

KKDF Oranı; %0

BSMV Oranı; %0

Aylık Taksit Oranı: 5.153 TL

Vade Süresi: 120 Ay

 

birevim

Leave a Comment

4 × 1 =