Faizsiz Banka Hangisi?

birevim faizsiz kredi

Faizin kullanılmadığı bankacılık sistemine verilen isimdir. Bu sistemde, bankalar mevduatın sabit bir getiri oranı sunmazlar ve kredilerden faiz almazlar.

İslami Bankacılık (IB), yönetim ilkeleri sayesinde ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin bir uzantısı da istihdamın İslami bankalardan olumlu etkilenmesidir. Bu çalışma, İslami ve özel ticari bankacılık kredisi ile sektörel istihdam arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir. IB’ler tarafından sunulan krediler imalat ve inşaat sektörlerindeki istihdamı etkilerken, diğerleri için böyle bir etki tanımlanmamıştır. Bu nedenle, bu ikisi dışındaki sektörlerde, IB’lerin istihdam açısından reel ekonomi üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair bir bulgu yoktur.

Neden Faizsiz Bankacılık?

Para bir meta değil, bir mübadele aracı olduğundan, İslam’da satılması ve satın alınması yasaktır. Para ticareti yasağı, kredi verme faaliyetinin mal ve hizmetlerle daha bütünleşmiş olduğu anlamına gelir. Bu, nihayetinde finansal akış ve üretkenlik arasında bir bağlantıya yol açar. Bu nedenle, kredilerin mal ve hizmetlerle daha iyi entegrasyonu, kredilerin gerçek bir doğrudan etkisinin olacağı anlamına gelir.

Faizsiz katılım bankaları, yatırımcıları için kar ve zarar raporlamada gerçekçi olmaları gerektiğinden dikkatli olmak zorundadır. Benzer şekilde, birikimlerini IB’lere yatıran müşterilerin, bankacılık faaliyetlerinde olası bir kayıpla ilgili risk nedeniyle daha dikkatli olmaları gerekir. Çünkü İslami bankacılıkta vadeli mevduatlar (kar ve zarar paylaşım mevduatları) için önceden belirlenmiş bir getiri garantisi yoktur.

Faizsiz Bankacılık Avantajları Nelerdir?

Katılım bankaları, faizsiz bankacılık temel ilkeleri gereği, ortaklık prensibi doğrultusunda müşterilerinden fon toplayarak elde ettikleri gelirleri önceden belirlenen oranlarda müşterileri ile paylaşmaktadır. Katılım bankaları doğrudan kredi vermezler, müşterilerinin talep ettikleri mal, hak ve hizmetleri nakit olarak satın alarak veya kiralayarak ve belirli bir vadede taksitli olarak müşterilerine satarak veya kiralayarak toplanan fonlar üzerinden gelir elde ederler.

Ülkemizde hizmet veren faizsiz katılım bankaları şunlardır;

  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Vakıf Katılım Katılım Bankası
  • Ziraat Katılım Katılım Bankası

Bu bankalarda ki, katılma hesabı bir ortaklık türüdür. Bu ortaklıkta taraflardan biri sermaye sağlarken diğeri emek sağlar. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın emeği ile yarattığı ortaklığa, emek-sermaye ortaklığı (çıkar topluluğu- mudaraba) denir. Bu ortaklıkta sermaye sahibi sermayesini işletmeciye yasal yöntemlerle yatırım yapması için verir ve işletmeci toplanan fonları kullanarak gelire dönüştürür. İşletme yöneticisi daha sonra elde edilen geliri önceden kararlaştırılmış bir oranda sermaye sahibiyle paylaşır. Katılım bankalarında katılma hesaplarına para yatıranlar sermaye sahibi, katılım bankaları ise işletmeci konumundadır. Operatör olarak hareket eden banka, toplanan fonu yönetir ve elde edilen geliri katılım için para yatıran kişilerle paylaşır.

Eğer 0 faiz ile peşinatsız ev ya da araba sahibi olmak isterseniz tasarruf finansmanını da inceleyebilirsiniz.

 

birevim

Leave a Comment

6 + 5 =