Tapu Üzerindeki İfadelerin Anlamları Nelerdir?

birevim faizsiz kredi

Yasal işlem kavramı olan tapu, taşınmazın bir kısmına ya da üzerindeki bağımsız bir bölümün kime ait olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge Tapu Sicil Müdürlüğü tarafınca imzalı ve mühürlü şekilde verilmektedir. Tapu senetleri günümüzde 3 temel çeşitte incelenir. Bunlar;

  • Üst Bölüm
  • Bağımsız Bölüm
  • Son Bölüm şeklindedir.

Tapu Senedi Üst Bölüm ( Ana Gayrimenkul )

Tapu senedinin üst bölümü gayrimenkul hakkında bilgileri içerir. Yani gayrimenkulün yer aldığı il, ilçe, mahalle, köy, sokak ve mevkii gibi bilgiler yazılıdır. Bu bölümde parsel, ada ve pafta numaraları görülür. Her gayrimenkulün kendine özel parsel, ada ve pafta numarası vardır. Peki, bu numaralar ne anlama gelir? Bu konuda aşağıda sizlere detaylı bilgi verilmiştir.

Parsel No; İmar Yasası kapsamında sınırları belirlenmiş arazi alanlardır. Her ilin kendine has parsel numarası bulunur.

Ada No; çevresi Devlet Demir Yolları arazisiyle çevrili ya da kamu kuruluşlarına ait sokak, cadde, göl, yol gibi yapay ya da doğal sınırlarla çevrilmiş olan parsellere denir. Ada numarası 101’den başlayarak devam eder.

Pafta No; bir plan veya haritayı meydana getiren parçalara denir. Bu parçalar bir arazinin teknik usul doğrultusunda ölçülmesi ve haritada enlem ile boylam farklarının belli edilmesi hedeflenerek hazırlanır.

Faizsiz Ev Almak İçin Birevim’i Tercih Edebilirsiniz

Tapu Senedi Bağımsız Bölüm

Ana Gayrimenkule ait olan bölümlerin ayrı ya da tek başına kullanılma durumu bağımsız bölüm olarak nitelendirilir. Örneğin; sığınak, kiler ve kapısı dairesi bir yapının bağımsız kısmı olarak tapuda belirtilebilir. Ayrıca ana gayrimenkul sahibi isterse yapının tamamını bağımsız bölüm olarak tapu kütüğünde gösterebilir. Mesela dükkan, iş yeri ve ofis gibi bağımsız bölüm olarak tapı kütüğüne kayıt edilmesi mümkündür.

Edinme Sebebi; tapunun bu kısmında tapu sahibinin ad ve soyadı bilgileri yer almaktadır.

Bağımsız Bölüm No; kat mülkiyeti ya da kat irtifakı olan alanlarda daire numarasını göstermektedir.

Blok No; kat mülkiyeti ya da kat irtifakı olan alanlarda parselin üzerinde 1’den fazla blok var ise bloğun numarasını göstermektedir.

Arsa Payı; kat mülkiyeti ile kat irtifakı olan yapılarda, yapının her bağımsız bölümü için verilen payı ifade etmektedir.

Kat No; kat irtifakı ile kat mülkiyeti olan yapılarda bağımsız kısmın kaçıncı katta olduğunu belli etmektedir.

Tapu Senedi Son Bölüm

Sahife No; tapu kütüğü incelendiğinde gayrimenkulün kayıt sayfasını göstermektedir.

Tapu Geldisi; tapu geldisi üzerinde cilt, sahife, tarih ile sıra numarası bilgileri yer alır. Tapu sicili üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte tapunun nereden geldiğini göstermek.

Cilt No; tapu kütüğü incelendiğinde gayrimenkulün kayıtlı olduğu sayfayı göstermektedir.

Tapu Gittisi; gayrimenkulün tapusunun kimden kime gittiğini ifade etmektedir.

Tarih; tapunun düzenlendiği tarihi ifade eder. Kütüğe kaydedilen tapular herhangi bir sorunda düzenlenme tarihi ile kolayca arşivden bulunmaktadır.

Yevmiye No; tapu kütüğünde yapılan işlemler yevmiye defterine göre numaralandırılır ve bunda yevmiye numarası denir.

birevim

5 Comments

  • Tapu senedi araştırmam için bu detaylandırma çok işime yaradı teşekkürler 🙂

  • Merakten evdeki tapuya bakıyordum ve kelimelerin anlamını sayfanızdan açıklamalı öğrendim teşekkürler

  • Tapu üzerindeki bilgilerin bir çok anlamını bir çoğumuz bilmiyoruzdur. Sayenizde bende bilgilerimi yeniledim 🙂

  • Artık yeni tapularda mülkün rayiç fiyatıda yazıyor, en son evimizi sattığımızda yeni alıcının tapusunda evin rayiç fiyatıda yazıyordu. 🙂

  • Tapu üzerinde yazanların bazılarının açıklamasını bilmiyordum, çok teşekkürler

Leave a Comment

four + 10 =