Kar Payı Caiz Mi?

birevim faizsiz kredi

Her konuda olduğu gibi kar payı hususunda da bilirkişilerin birbirinden farklı yorumları olduğunu söyleyebiliriz. Fakat genel olarak İslam Hukuku tarafından kar payı ortaklığı doğrultusunda yapılan ticaretin kar-zarar anlaşması neticesinde helal kabul edildiği belirtilmiştir. Ticaret iki şahıs veya iki kurum arasındaki yapılan alım satımın dengede tutulmasıyla kişilerin menfaatini gözetmektedir. Fakat faiz bir tarafın sıkışması ve diğer tarafın bu durumdan istifade etmesiyle elde edilen kazancı içermektedir. Dolayısıyla haksız elde edilmesi nedeniyle İslam Hukuku tarafınca Faiz haram kabul edilmektedir. Ancak Kar Payı Caiz mi? merakınıza karşın, belirttiğimiz gibi ticarette her daim olan risk kar payı ortaklığında da mevcut olduğundan ötürü yani yaptığınız yatırımın hem karına hem de zararına ortak olduğunuz için iki tarafın menfaati dengede tutulmakta ve böylece yapılan ticaret helal kabul edilmektedir.

Faiz sistemiyle çalışmakta olan mevduat bankaları, tüketicinin yatırımlarını şirketlere ya da devlete borç vererek kullanmakta ve karşılığını fazlasıyla geri almaktadır. Ayrıca bankalar tüketicilerin kredi kullanımlarında da yine fazladan para geri aldığından ötürü yapılan bu işlemlerin tamamı tek taraflı kazancı içerdiğinden ve bir tarafın sömürülmesi neticesiyle dinen haram olarak görülmektedir. Dolayısıyla faiz ile Kar Payı kıyaslandığında birbiriyle aynı içeriğe sahip olmadığı ve faizin İslam hukukunca haram görülürken kar payı ortaklığının ise karşılıklı menfaatin dengede tutulmasından ötürü helal kabul edildiği belirtilmektedir.

Ancak yatırım yapılacak olan bankanın gizliden tüketiciye ait parayı haram kabul edilen şekillerde kullanması, tüketicinin bilmeden faize bulaşmasına neden olacağından ötürü din adamları bu yönde tüketicinin bilinçli olması ve yatırımın ne şekilde kullanılacağına dair net bilgi edinmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun dışında merak edilen Kar Payı Hesaplaması konusunda ise kişilerin yatırımı neticesinde alacağı karın bankanın elde ettiği kazanç ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Bankalar elde ettiği kar oranını tüketiciye 1, 3, 6 ile 12 aylık ara ödemeler doğrultusunda dağıtmaktadır. Tüketici dilerse kar payını aylık veya yıllık olarak alabilir. Fakat elde edilen kar dağıtıldığı gibi belirttiğimiz gibi zarara uğranması durumunda tüketicinin bu zarara ortak olacağı bilinmelidir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz, resmi web sitemizde aradığınız içeriklere ulaşabilirsiniz.

birevim

Leave a Comment

7 + seven =