Katılım Bankalarında Kredi Yapılandırma

birevim faizsiz kredi

Hemen herkesin bildiği gibi katılım bankaları faizsiz çalışma prensibiyle işleyişini sürdüren kuruluşlardır. Dolayısıyla kişilerin sermaye ya da kredi ihtiyaçlarında faiz uygulamasıyla bu ihtiyacı gidermek yerine kar-zarar ortaklığı yapmakta ve böylece bireylerin nakit ihtiyacına çözüm olmaktadırlar. Günümüzde faize bulaşmadan parasını değerlendirmek isteyen ya da kredi ihtiyacı olan ama yine faize bulaşmak istemeyen kişiler İslami bankacılık kriterlerine uygunluk içeren katılım bankalarını tercih etmektedirler. Peki, Katılım Bankalarında Kredi Yapılandırma nasıl olur? Şöyle ki, katılım bankaları diğer bankalar ile aynı koşullarda çalışmadığından ötürü kredi yapılandırma işlemleri de normal olarak kısıtlı ölçülerde yapılır. Daha net bir şekilde ifade edecek olursak, katılım bankalarında kredi yapılandırma zorunluluğu yoktur. Bu durum tamamen bankaların inisiyatifine bağlıdır ve banka dilerse müşterisini memnun etmek adına her dönem kredi yapılandırmasına gidebilir veya böyle bir uygulamayı hiç söz konusu bile etmeyebilir.

Faizsiz Ev Almak İçin Birevim’i Tercih Edebilirsiniz

Katılım Bankası Kredi Yapılandırma İşlemine Onay Vermezse Ne Yapılabilir?

Kişi çalıştığı katılım bankasına mevcut kredisi için yapılandırma talebinde bulunabilir. Fakat tekrar hatırlatmak gerekirse, bankanın kredi yapılandırmada herhangi bir zorunluluğu yoktur. Yani katılım bankalarında kredi yapılandırması tamamen banka müdürünün inisiyatifine bağlıdır. Dolayısıyla yasal açıdan tüketicinin herhangi bir kanuni hakkı bulunmadığından ötürü kredi yapılandırma talebinin onaylanmaması mümkündür. Bu noktada tüketicinin yapabileceği tek hamle kredisini farklı bir katılım bankasına taşımaktır. Bankalar yeni bir müşteri edinmek adına en uygun koşullarda kredi yapılandırmasına gidecektir. Ayrıca böyle bir talep kredinin olduğu bankaya belirtildiğinde ise banka müşterisini kaybetmemek adına kredi yapılandırmasına büyük ihtimalle olumlu yanıt verecektir. Bundan ötürü kişi piyasa koşullarını değerlendirerek doğru zamanda kredi transfer hamlesini yapar ise ciddi ölçüde avantaj sağlaması mümkün olabilir.

Faizsiz Çalışma Prensibi Nedir?

Katılım bankaları dışındaki tüm bankalar müşterilerinden para toplarken, yani kredi ve benzeri ürünleri kullandırırken en başta bu işlemlerden alacağı faiz oranını net olarak belirtir. Ancak katılım bankalarında faiz söz konusu olmadığı ve helal ticaret politikasıyla çalışma sağlandığı için yapılan fon yatırımlarında herhangi bir faiz ödemesi yoktur ve bu bağlamda gelir öngörülemediği için getiri taahhüdü de yoktur. Katılım bankaları müşterisinin talebi ile mevcut anaparayı iş ortaklığı ile yapılan proje sonucunda ödeyebilecektir.

Kar Payı Nedir?

Kar payı, bir şirketin yıllık maliyet giderleri ile birlikte zararları düşüldükten şirkette sermayesi olan ortaklara dağıtılan net getiridir. Kar payı ortakların mevcut hisselerine göre hesaplanır ve değişkenlik içerir.

Kar Payı İle Faiz Arasındaki Fark Nedir?

Faiz, tüketicinin bankaya yatırdığı paradan ne kadar kazanç elde edeceği belli olan bir işlemdir. Aynı şekilde bankadan kredi kullanımında da aldığı paraya ne kadar faiz uygulanacağı bellidir. Kar payı ise sadece katılım bankaları tarafından uygulanan bir işlemdir ve tasarruf sahibinin parası hiçbir şekilde faize bulaştırılmadan ticaret yapılarak gelir ve giderin net olmadığı bir sistemdir. Kısacası tüketici banka ile iş ortaklığı yapar ve kar ile zararı paylaşarak helal ticaret kapsamında gelir sağlar. Dolayısıyla faiz ile kar payı arasında ciddi fark vardır.

birevim

Leave a Comment

four × four =