Takyidat Nedir? Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

Takyidat Belgesi
birevim faizsiz kredi

Günümüzde genel anlamda bakıldığı zaman takyidat hem hukuki işlemler hem de belgeleri açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğu görülür. Aile hukuku, emlak hukuku ve sözleşmeler gibi çok çeşitli alanlarda tercih edilir.

Takyidat Nedir?

Hukuk dilinde genel anlamda taşınmaz malların üzerindeki tüm kısıtlamaları, haczi ya da diğer yükümlülükleri belirten terime takyidat ismi verilir. Bu kısıtlamalar taşınmazın kullanımı anlamında üzerinde bulunan tüm haklar ve taşınmaza ilişki olan diğer yükümlülüklerle ilgili olabilmektedir.

Takyidat genel anlamda bir taşınmaz malı satın almayı ya da onun üzerinde hak talep etmeyi düşünenler için oldukça önemlidir. Çünkü bu durum taşınmazın genel hukuksal durumunu ve buna yönelik olarak olası risklerini belirtmektedir. Tüm riskleri ve bilgileri sağlayan belgeye ise takyidat belgesi adı verilir. Bu belge taşınmaz olan malın alım ve satım işlemleri esnasında ya da üzerinde hak talep ederken oldukça önemli bir referans noktası olarak belirtilir.

Takyidat Belgesi Ne Demek?

Taşınmaz malın üzerindeki mülkiyetse, hakları ve kısıtlamaları gösteren belge, takyidat belgesi olarak adlandırılır. Kısıtlılıklar, haciz, ipotek ya da diğer yükümlülükler bu belge üzerinden görülebilmektedir. Bu belgeyle taşınmaz satın alındığı zaman üzerindeki tüm yükümlülüklerden dolayı ortaya çıkabilecek riskler daha önceden değerlendirilmelidir. Örneğin bir belge üzerindeki ipotek hakkı olduğu görülürse eğer bu durumda taşınmazın satın alındığı halinde bu ipotek hakkı tamamen kişiye geçer. Çünkü ipotek hakkı alan kişiye karşı ileri sürdürülebilir. Bu sebeple taşınmazın satın alınmasından önce takyidat belgesi dikkatli bir şekilde incelenmeli ve buna yönelik olarak hukuk danışmanına ve avukata danışılması oldukça önemlidir.

Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

Türkiye’de e- devlet kapısı üzerinden ya da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü üzerinden Takyidat belgesi alımı kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Belgeyi alabilmek adına ilk olarak ilgili olan tapu dairesine gidilmelidir. Tapu dairesine gidildikten sonra buradan başvuru yapılabilir.

Başvuru esnasında taşınmazın tüm bilgileri ve kimlik belgeleri gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra belge verilme süresi değişebilir. Hemen de verilebilir bir süre sonra da verilebilir. Aynı zamanda belge içerisinde belirli bir harç ödemesi de gerekir. Belge alındıktan sonra taşınmazın hukuksal durumu hakkında tüm detaylı bilgilere sahip olduğunu bilinir.

Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?

Taşınmazın vekili ya da Maliki takyidat belgesini alabilir. Aynı zamanda taşınmaz üzerinde hak iddia eden tüm kişiler bu belgeyi alabilmektedir. Hak iddia etmek için ise genel anlamda söz konusu olan taşınmaz üzerinde haciz, ipotek ya da buna benzer hakkın olması gerekmektedir. Aynı zamanda hak iddia eden kurumlar ya da kişiler belgeyi alabilir. Bu anlamda taşınmazın hukuksal açıdan durumu göz önünde bulundurur. Özellikle taşınmazı satın alınabilmesi ya da üzerinde hak iddia edilmesi durumlarında oldukça önemlidir.

Takyidat Belgesi E- Devletten Alınır Mı?

Takyidat belgesi genel anlamda gayrimenkul işlemlerinde göz önünde bulundurulur. Buna yönelik olarak tapu işlemlerinde Takyidat belgesi ismi oldukça duyulur. Eğer kişinin bir mal varlığı varsa ve bu mal varlığını satmak istiyorsa bunun üzerinde bir borç olup olmadığına baktırması gerekir. Bu borç türü haciz ya da ipotek gibi borçlar olabilmektedir. Bahsedilen bu borçların olup olmadığını gösteren belge ise Takyidat belgesidir. Takyidat belgesini almak aslında oldukça kolay bir işlemdir. E- devlet üzerinden ya da tapu müdürlüğünden kolay bir şekilde alınabilir.

E- Devlet Üzerinden Takyidat Belgesi Almak

Kişiler eğer e- devlet üzerinden takyidat belgesi almak istiyorsa bu süreci aslında oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu anlamda ilk olarak e- devlet şifresi ile e- devlet sistemine giriş yapmak gerekir. Ardından arama kısmında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneği bulunmalıdır. Bu seçenek üzerinden ‘Takyidat Sorgulama’ seçeneğini tıklamak gerekir.

İlgili olan taşınmazın bütün bilgileri istenen kısma girildikten sonra Takyidat belgesi ekranda açılır. Eğer kişiler istenirse bu belgenin çıktısını da alabilmektedir. Bu hizmet sayesinde kişiler fiziksel olarak tapu dairesine geçmek durumunda kalmaz. Bu da zaman harcama gereğini ortadan kaldırır. Aynı zamanda e- devlet üzerinden alınmış olan bu belgenin geçerliliği ve kullanım alanları da oldukça geniştir. Bu anlamda ilgili kurumlarla irtibata geçmek de önemli olur.

Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?

Günümüzde tapu işlemlerinin yapılabilmesi adına takyidat belgesinin önemi oldukça büyük olarak görülmektedir. Takyidat belgesi genel anlamda malik sahibi olan kişilerden talep edilir. Ancak malikten hak sahibi olan kişiler de takyidat belgesini alabilmektedir. Takyidat belgesi şu an üçüncü kişiler aracılığıyla alınamaz. Aynı zamanda üçüncü kişilere verilmesi de mümkün değildir. Bununla beraber bu işlemlerin hepsinin yasak olduğu da söylenmelidir. Aynı zamanda Takyidat belgesi e- devlet üzerinden ve Tapu Müdürlüğü’nden edilebilen nitelikte bir belgedir. Bu anlamda tapu çalışanları talep edebilir. Ya da harç bedelinin belirli bir kısmı mevcut bankaların ATM’lerine yatırıldıktan sonra da Takyidat belgesi makbuz ile beraber alınabilmektedir.

Tapu Sicili Nedir?

Türk Eşya Hukuku kapsamı içerisinde olan en önemli nitelikteki metaları ve incelemeleri koruma alanlarından birisi de taşınmaz olan mal varlığının değeri olur. Taşınmaz kavramı aslında iş yeri, daire, bağımsız bölüm, apartman, arazi, tarla ya da arsa gibi gayrimenkulleri ifade eder. Bilindiği gibi bu çeşit taşımalar için genel anlamda tapu kaydı şartı olmalıdır.

Taşınmazın usulüne ideal olarak tapu üzerinde bir kaydın olması önemlidir. Bununla beraber malik elinde olan tapu senedi ile beraber taşınmazın sahibi olabilir. Tapu sicilinde yer alan kayıt taşınmazın kime ait olduğunu gösterir. Aynı zamanda taşınmaz mülkiyet için kurucu netice doğuran bir ibare bulunur. Kaydın genel varlığı maliki veriler ve tapu senedi ile beraber kanıtlanır. Takyidat belgesi de o taşınmazda herhangi bir haciz ya da ipotek olup olmadığını gösterir.

birevim

Leave a Comment

3 × four =